تماس با ما

[cz_gap height=”90px” height_tablet=”0px”]
[cz_service_box title=”شماره تماس شرکت” icon=”fa czico-092-phone-call-1″ icon_fx=”cz_sbi_fx_9″ id=”cz_28430″ sk_icon=”font-size:42px;color:#ffffff;font-weight:700;background-color:#ee0000;margin-top:2px;margin-right:30px;border-width:1px;border-color:#ee0000;border-radius:0px;RTLmargin-right:0;margin-left:30px;RTL” sk_title=”margin-bottom:0px;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(255,255,255,0.15);” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#ee0000;” sk_overall=”margin-bottom:15px;”]تلفن شرکت: 02636547264[/cz_service_box]
[cz_service_box title=”ایمیل 1″ icon=”fa czico-012-chat” icon_fx=”cz_sbi_fx_9″ id=”cz_21793″ sk_icon=”font-size:42px;color:#ffffff;font-weight:700;background-color:#ee0000;margin-top:2px;margin-right:30px;border-width:1px;border-color:#ee0000;border-radius:0px;margin-right:0;margin-left:30px;” sk_title=”margin-bottom:0px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(255,255,255,0.15);” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#ee0000;” sk_overall=”margin-bottom:30px;”]Ahmadiamir489@gmail.com

 

[/cz_service_box]

[cz_service_box title=”دفتر مرکزی” icon=”fa czico-083-placeholder-1″ icon_fx=”cz_sbi_fx_9″ id=”cz_30461″ sk_icon=”font-size:42px;color:#ffffff;font-weight:700;background-color:#ee0000;margin-top:2px;margin-right:30px;border-width:1px;border-color:#ee0000;border-radius:0px;RTLmargin-right:0;margin-left:30px;RTL” sk_title=”margin-bottom:0px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(255,255,255,0.15);” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#ee0000;” sk_overall=”margin-bottom:50px;”]شهریار،میدان جهاد،بلوار شورا،روبه روی شهرک شاهد،[/cz_service_box]
[cz_service_box title=”شماره تلفن همراه” icon=”fa czico-092-phone-call-1″ icon_fx=”cz_sbi_fx_9″ id=”cz_49773″ sk_icon=”font-size:42px;color:#ffffff;font-weight:700;background-color:#ee0000;margin-top:2px;margin-right:30px;border-width:1px;border-color:#ee0000;border-radius:0px;RTLmargin-right:0;margin-left:30px;RTL” sk_title=”margin-bottom:0px;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(255,255,255,0.15);” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#ee0000;” sk_overall=”margin-bottom:15px;” cz_service_box=””]09127681727_ 09353380330 _09122626489[/cz_service_box]
[cz_service_box title=”ایمیل 2″ icon=”fa czico-012-chat” icon_fx=”cz_sbi_fx_9″ id=”cz_99916″ sk_icon=”font-size:42px;color:#ffffff;font-weight:700;background-color:#ee0000;margin-top:2px;margin-right:30px;border-width:1px;border-color:#ee0000;border-radius:0px;margin-right:0;margin-left:30px;” sk_title=”margin-bottom:0px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(255,255,255,0.15);” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#ee0000;” sk_overall=”margin-bottom:30px;”]Saeed.rajabi48@gmail.com

[/cz_service_box]

[cz_gap id=”cz_16893″]
[cz_gap height=”110px” height_mobile=”50px”]
[cz_gap height=”45px” id=”cz_16893″][cz_title shape=”square” id=”cz_98701″ sk_shape=”background-color:#ee0000;width:25px;height:17px;top:-45px;left:15px;CDVZtransform:skew(-45deg) rotate(45deg) translate(-50%) ;CDVZ”]در تماس باشید

ارتباط با ما

[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_title id=”cz_56308″]شما میتوانید با سرما گستر از طریق ایمیل هم در ارتباط باشید. و سفارش های خود را ثبت کنید،و منتظر تماس کارشناسان ما باشید!
[/cz_title]

[cz_contact_form_7 cf7=”فرم تماس 1″ id=”cz_44318″ sk_con=”margin-left:20px;RTLmargin-left:0;margin-right:20px;RTL” sk_input=”font-size:14px;color:rgba(29,29,29,0.7);margin-bottom:10px;border-style:solid;border-color:rgba(29,29,29,0.2);” sk_p_1=”width:48%;float:right;” sk_p_2=”width:48%;float:left;” sk_p_3=”width:48%;float:right;” sk_p_4=”width:48%;float:left;” sk_button=”float:right;”][cz_gap height=”0px” id=”cz_16893″ height_mobile=”50px”]

The Personal Statement is one of the most important parts of applying for college admission

It’s a great chance to write about your thoughts and ambitions for your self, your future and in which you hope to go in life. Every high school student should at least take this seriously. Here are a Couple of things that will help you create termpapers world a personal statement that will stand out and Provide you the maximum benefit:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *